Число


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Китайско-японско четене

いち (ichi)

に (ni)

さん (san)

し、よん (shi, yon)

ご (go)

ろく (roku)

しち、なな (shichi, nana)

はち (hachi)

く、きゅう (ku, kyuu)

じゅう (juu) 

Произношение и превод на български

Ичи: едно 

Ни: две

Сан: три 

Ши, Йон: четири

Го: пет

Року: шест

Шичи, Нана: седем

Хачи: осем

Ку, Кюу: девет

Джу: десет

Канджи


三 

四 Число


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Китайско-японско четене

じゅう (juuichi)

じゅうに (juuni)  

じゅうさん (juusan)

じゅうよん (juuyon)

 じゅうご (juugo) 

じゅうろ (juuroku) 

じゅうなな (juunana)

じゅうはち (juuhachi)

じゅうきゅう (juukyuu)

に じゅう (nijuu)
Произношение и превод на български 

Джу-ичи: единадесет 

Джу-ни: дванадесет

Джу-сан: тринадесет 

 Джу-йон: четиринадесет

Джу-го: петнадесет 

 Джу-року: шестнадесет 

 Джу-нана: седемнадесет 

Джу-хачи: осемнадесет 

 Джу-кю: деветнадесет 

Ни-джу: двадесет
Канджи


十一

十二

十三 

十四 

十五

十六

十七

十八

十九

二 十
0. れい、ゼロ、マル (rei, zero, maru) - Рей: нула - 零
100. ひゃく (hyaku) - Хяку: сто 百  
1000. せんく (сен) - Сен: хиляда 四百
10 000. まん (ichiman ) - Ичиман: десет хиляди  一万
100 000.  じゅうまん  (juuman) - Джуман: сто хиляди 十万
1 000 000 .  ひゃくまん   (hyakuman) - Хякуман: един милион 百万
1 0 000 000 .  せんまん   (senman) - Сенман: десет милиона 千万
Някои особености от японската нумерология, които е добре да знаем.
Вероятно сте забелязали, че 4, 7 и 9 имат два варианта на изписване и изговаряне. Това е така защото, както ние, в западния свят, смятаме, че числото 13 носи лош късмет, така и японците смятат, че числата 4 и 9 са нещастни, защото (shi - 4) и (ku - 9) звучат по същия начин като думите за „смърт“ (死, ши) и „страдание, агония или изтезание“ (苦, ку). Това е причината японците да избягват да използват тези числа, доколкото е възможно. Ако някога пътувате до Япония, обърнете голямо внимание на цените. Шансовете някъде да видите цени като 9,99 или 4,99 са нищожни. От друга страна, въпреки че 7 се счита за щастливо число в Япония, неговото четиво - し ち (шичи) - съдържа и японското море し (ши), така че по-често се използва другото му звучене: な な (nana ).
Нула на японски.
 Канджи  йероглифът за нула е 零 (rei). По-често обаче се използва английската думата „zero" - ゼ ロ (нула).  Друга използвана дума за нула е マ ル (maru), което се превежда като„кръг“ и се използва по същия начин, по който в английския език се използва „о“ вместо „нула“, когато спелуват отделните цифри на число. Популярен пример, при който японците използват ル (maru) , е "109 МОЛ" в Токио. Вместо да казват ひゃくきゅう на хирагана или 百 九 на канджи (hyakukyuu), те казват 一 〇 九 (ichi maru kyu).
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.