Основни захвати в Айкидо
forex trading logo

Основни захвати в Айкидо

Предни:

 

1. Катате дори - захват на китката - разноименна ръка.

 

2. Кататекоса дори - захват на китката – едноименна ръка.

 

3. Катетериоте дори - захват с двете ръце китката на партньора.

 

4. Риоте дори - захват на двете китки.

 

5. Ката дори - захват за ревера.

 

6. Риоката дори - захват на двата ревера.

 

7. Ката дори гамеучи - захват за ревера и атака ски в лицето.

 

8. Ката дори менучи - захват за ревера с атаки шоменучи и йокоменучи.

 

 

Задни:

1. Уширотекуби дори - захват за двете китки отзад.

2. Уширохиджи дори - захват за двата лакътя отзад.

3. Ушироката дори - захват за двете рамене отзад.

4. Уширо дори - захват отзад през тялото (мечешка прегрътка).

5. Уширо еридори - захват за яката отзад.

6. Уширо кубишиме - душене отзад.

7. Уширо текубидори кубишиме - душене отзад и захват на едната китка.

 

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting professional database terminology Valid XHTML and CSS.